برچسب: آموزش کافه

  • مدرسه قهوه ایران | Iran Coffee School

    مدرسه قهوه ایران | Iran Coffee School

    مدرسه قهوه ایران | Iran Coffee School مدرسه قهوه ایران ، اولین فضای آکادمیک رسمی در حوزه ی قهوه و صنایع غذایی وابسته در ایران است که در پایان تمامی دوره های آموزشی خود ،مدرک رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور به هنرجویان اعطا می نماید. – تفکر شکل گیری مدرسه قهوه ایران…