برچسب: خانه قهوه

0

“زعفری” موسس و مدیر عامل اولین مدرسه قهوه ایران در گفتگو با جام جم مطرح کرد.

“علی زعفری” گفتگوی تلویزیونی “زعفری” موسس و مدیر عامل اولین مدرسه قهوه ایران با شبکه جام جم همیشه نوشیدن یک قهوه دلچسب است؛ اون هم در کنار در کنار عزیزان. اما قهوه ها دنیاهای...