برچسب: لاته آرت چیست؟

  • لته آرت چیست؟ | لاته آرت چیست؟

    لته آرت چیست؟ | لاته آرت چیست؟

    لته آرت چیست؟ | لاته آرت چیست؟ لاته آرت به معنای هنر شیر و قهوه است که در این تکنیک باریستا با توجه به تکنیک های مربوط به این هنر طرح ها و اشکال مختلفی را توسط شیر بخار داده شده روی قهوه ایجاد میکنند… هدف از ایجاد اشکال مختلف روی لاته ایجاد انگیزه و…